Powered by:Proticaret
NUR HEYKELLERİ SÜHREVERDİ 1963 Basım

NUR HEYKELLERİ SÜHREVERDİ 1963 Basım

 
29,63 TL
img
Mağaza : T&P Kitapevi

Renkler

Sınırlı Sayıda Stok !
  • Özel Ürün

NUR HEYKELLERİ SÜHREVERDİ 1963 Basım


İslam Felsefesi Tarihi'nde yer alan temel akımlarından biri de İşrakilik'tir. Bu akımın felsefi anlamda ilk temsilcisi
Şihabeddin Sühreverdi'dir. Sühreverdi, meşşailerin kıyas ve çıkarım yoluna keşf ve sezgiyi de katarak kendi metodunu
tamamlar. Ona göre hakikat yolcusu, hem kıyas ve çıkarma hem de keşf ve sezgiye dayanmalıdır. Bunlardan sadece
birine dayanmak eksikliktir. Nitekim o Telvihat, Mukavemat, Meşari gibi temel eserlerinde, kıyas ve çıkarım yolunu
takip etmiş. Hikmetü'l-işrak adlı esirinde ise her iki yola da bağlı kalmıştır. Bundan dolayı bu son eser, İşraki filozofların
temel kaynağı olmuştur. Yusuf Ziya Yörükan, Sühreverdi'nin hayat hikayesini ince tahliller ile ele almakta, fikirlerini
ise Hikmetü'l-işrak'taki akışa bağlı olarak genel çerçevesiyle gözler önüne sermektedir. Yörükan, Heyakilu'n-nur adlı
eseri dilimize kazandırarak Sühreverdi'yi kendi eserinden tanmak isteyenlere de yardımcı olmaktadır. Şunu
belirtelim ki, bu çalışma, Cumhuriyet döneminde Sühreverdi üzerine yapılan çalışmaların ilki olduğu gibi en kapsamlı olanıdır da.

Çeviren: SAFFET YETKİN

Yayınevi: M.E.B YAY.

37 SAYFA.